Дебитни карти 

Описание на операцията
Debit Mastercard / Visa Debit
Visa Electron / Maestro
Годишна такса за обслужване
няма
Месечна такса за обслужване
няма
Плащане чрез ПОС терминал в чужбина
безплатно
Издаване на карта /такса за дизайн/:
- ЕМОЦИЯ
- КЛАСИКА / ДЕТСКО ЦАРСТВО
 
 
3.60 лв.
 
безплатно 
Такси при подмяна на съществуваща дебитна карта с карта ЕМОЦИЯ:
- Такса за преиздаване
- Такса за дизайн
 
6 лв.
3.60 лв.
Подмяна на дизайна на съществуваща карта с карта КЛАСИКА:
- Такса за преиздаване
 

6 лв.
 
10 EUR
Теглене на пари в брой от банкомат на ЦКБ АД
Теглене на пари в брой от банкомат на ЦКБ АД с карти за деца /ДЕТСКО ЦАРСТВО/

0.30 лв.

0.10 лв.

   Теглене на пари в брой чрез ПОС терминал на ЦКБ АД 0.2%, мин. 3 лв.
Теглене на пари в брой от банкомат на друга банка
1.30 лв.
   Теглене на пари в брой чрез ПОС терминал на друга банка 4 лв. + 1%
Плащане чрез ПОС терминал в България
- с контактна карта
    - с безконтактна карта

 

0.20 лв.

 
безплатно
Теглене на пари в брой от банкомат или чрез ПОС терминал в чужбина
2 евро + 1.5%


За всички останали операции важат таксите, обявени в Тарифата на банката.
За предстоящи промени в Тарифата може да получите информация тук.

Кредитни карти
 
Описание на операцията
Mastercard / Visa
Заплащане на стоки и услуги при търговци в България и чужбина
безплатно
Застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”
безплатно
Издаване на карта /такса за дизайн/:
- ЕМОЦИЯ
- КЛАСИКА
 
6 лв.
 
безплатно
Такси при подмяна на съществуваща кредитна карта с карта ЕМОЦИЯ:
- Такса за преиздаване
- Такса за дизайн
 
10 евро
6 лв.
Подмяна на дизайна на съществуваща карта с карта КЛАСИКА:
- Такса за преиздаване
 
10 евро
Годишна такса по картата
40 лв.
Теглене на пари в брой от банкомат на ЦКБ
1.5 EUR
Теглене на пари в брой от банкомат на друга банка
2.5 EUR плюс 1% от сумата
Авансово плащане в брой (cash advance) в банков клон на ЦКБ АД
2.5 EUR плюс 1% от сумата
Авансово плащане в брой (Cash Advance) в банков клон на други банки в България и в чужбина
4 EUR + 1.5%, мин. 10 EUR
Теглене на пари в брой от банкомат в чужбина
4 EUR плюс 1%, мин. 6 EUR


За всички останали операции важат таксите, обявени в Тарифата на банката.
За предстоящи промени в Тарифата може да получите информация тук.